معرفی وبلاگ
کتابها و آثار مشهور و مرجع؛ناخودآگاه:فرويد-عنکبوت هاي حسادت شناسي:کاميل-هاوارد گاردنر:نوع هوش‌-کارل يونگ:روانشناسي تحليلي-گوردن آلپورت:شخصيتها-آبراهام مازلو:خودشکوفايي-ژان پياژه:يادگيري-اسکينر:رفتار موجودات-فخنر: پسيکوفيزيک-ريموند كتل:تقسيمبندي هوش-جان ديويي:پراگماتيسم-هرمان ابينگهاوس:منحنى فراموشي-آلبرت بندورا:يادگيري اجتماعي-/و...آثار فلسفي،علمي،ادبي،تاريخي،متفرقه... ابرکتاب ها/نوشته هاي علمي و پايه/ترين هاي مطالعاتي/کتابهاي بزرگ/خواندني ترين آثار کلاسيک يا مرجع/پيدايش علوم آزمايشي از سده ششم پيش از ميلاد تا قرن هاي شانزده و بيست و يک /رسالات و کتب تاريخ ساز منتشر شده يا منتشر نشده/نوشته هاي ماندگار ادبي و تاريخي و علمي و فرهنگي/يادداشت هاي نامور و ابدي/از کوچکترين افزوده هاي علمي باستان تا-/گردآوري نوشته هاي موضوعي و پراکنده/سياست و جامعه شناسي و ادبيات و هنر و روان شناسي و دين و فلسفه و علوم و غيره/کتابشناسي تأسيس علوم/بنیانگذاران علوم/مسائل و مباحث جنجالي علمي گذشته و حال و آينده/مطالعات واجب/کاشفان بيماري هاي رواني و عمومی و غيره/نوشته هاي گمنام گذشته و آثاري که بعدها شناخته شدند/متوني که بايد خوانده شوند/... - - - - - - - - - خلاصه بهترین کتاب های جهان-بهترین کتابهای روز دنیا - دنیایی زیبا با افکاری زیبا-معرفی بهترین کتاب های جهان-فهرست ده کتاب برتر سال 2014 به انتخاب گودریدز-جنجال برانگیزترین کتابهای جهان!-لیست بهترین کتابهای جهان-کتابخانه‌های بزرگ جهان-می‌دانید چند کتاب در دنیا وجود دارد؟-معرفی تعدادی دستنوشته و پیش نویس یا کتاب مطرح و ملزوم جهان در قرون مختلف؛-برخی از مهمترین آثار روانشناسی:-پرخواننده ترین کتاب های دنیا-100 کتابی که باید در طول زندگی بخوانید, به انتخاب آمازون-100 کتاب برتر جهان از دید گاردین...
صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1365
تعداد نوشته ها : 5
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان


آثار مختلف و زمینه های گوناگون روان شناسی:

Some of the most important psychological work:


نظریه ضمیر ناخودآگاه (The unconscious):زیگموند فروید Sigismund Schlomo Freud 

کارل گوستاو یونگCarl Jung:روانشناسی تحلیلی analytical psychology

ایوان پتروویچ پاولفIvan Pavlov:روانشناسی و فیزیولوژی یادگیری  classical conditioning

گوردن آلپورت (Gordon Allport):پدر روان شناسی شخصیت Personality psychology

ریموند برنارد کتلRaymond Cattell: تقسیم‌بندی هوش و یادگیری Factor analysis.learning theory.Personality 

ادوارد ال. ثرندایک Edward Lee Thorndik:رساله «هوش حیوانی.عقاید آموزشی منFather of modern educational psychology

اریش فروم (Erich Fromm):روانکاوی و دین و فرهنگ  social psychologist.critical theory

آبراهام مازلوAbraham Maslow: خودشکوفایی یا نظریه سلسله مراتب نیازهای انسانی مزلو (Hierarchy of Human Needs

برحاس فردریک اسکینرBurrhus Frederic Skinner:رفتار موجودات The Behavior of Organisms

ژان پیاژهJean Piaget:مطالعه روان شناسی یادگیری و کودکان Piaget's theory of cognitive development

سر فرانسیس گالتونFrancis Galton:«ذات در برابر تربیت»، کتاب Hereditary Genius 

گوستاو تئودور فخنرGustav Fechner: پسیکوفیزیک و روانشناسی تجربی  experimental psychology

فردریش ویلهلم آگوست فروبلFriedrich Fröbel:   کتاب "آموزش انسان" An unser deutsches Volk

کلارک لئونارد هالClark Leonard Hull:اصول رفتار یا نظریه یادگیری هالexplain learning and motivation by scientific laws of behavior

جان دیوییJohn Dewey:از پیشتازان عمل گرایی (پراگماتیسم) Philosophy of education 

ماریا مونتسوریMaria Montessori: "روش مونتسوری"، و "رازهای کودکی"The Advanced Montessori Method

هرمان ابینگهاوسHermann Ebbinghaus: ترسیم "منحنى فراموشی"Forgeting Curve و کتاب معروف Grundzüge Der Psychologie

 آلفرد بی نتAlfred Binet: تست هوش،استفورد-بینت  IQ test, the Binet-Simon test

آلبرت بندوراAlbert Bandura: نظریه «یادگیری اجتماعی»social cognitive theory

هاوارد گاردنرHoward Earl Gardner:تئوری هوش‌های چندگانه theory of multiple intelligences

جیمز رابرت براونJames Robert Brown:کتاب آزمایشگاه ذهن The Laboratory of the Mind

کامیلkaameille:اثر او؛آزمایش های عنکبوت های حسادت شناسی یا (فرهنگ لغت حساد جامع).the conversation of enviologist spiders of kaameel/concepts and contents of kaamiel’s envy academic.

...-

مرور علمشناختی برخی موارد؛(دیر لود می شوندابعاد تصاویر)


نظریه ضمیر ناخودآگاه فروید(The unconscious)Sigismund Freudfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff


هرم نیازهای انسانی مازلو (Hierarchy of Human Needs)

Abraham Maslow هرم مازلو

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

هرمان ابینگهاوسHermann Ebbinghaus ترسیم "منحنى فراموشی"Forgeting CurveA typical representation of the forgetting curve


hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh


ماشین یادگیری اسکینر،روانشناسی رفتارگرایی
0skinnerـOperantـConditioningـChamber.Teaching Machineeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

آزمون شخصیت 16 عاملی ریموند برنارد کتل Raymond Cattell,theory

Carroll's Three Stratum Model of Human Intelligence: General intelligence (g) fluid intelligence (Gf), crystallized intelligence (Gc), general memory and learning (Gy), broad visual perception (Gv), broad auditory perception (Gu), broad retrieval ability (Gr), broad cognitive speediness (Gs), and processing speed (Gt).
Cattell Horn .Carroll theory

ccccccccccccccccccccccccccccccccc

 آلفرد بی نت:تست هوش،استفورد-بینت  IQ test, the Binet-Simon test

Reproduction of an item from the 1908 Binet-Simon intelligence scale, showing three pairs of pictures, about which the tested child was asked, "Which of these two faces is the prettier?" Reproduced from the article "A Practical Guide for Administering the Binet-Simon Scale for Measuring Intelligence" by J. W. Wallace Wallin in the March 1911 issue of the journal The Psychological Clinic (volume 5 number 1), public domain.


bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb


نظریه یادگیری آلبرت بندورا:Bandura's Learning Theory
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


جیمز رابرت براونJames Robert Brown:کتاب آزمایشگاه ذهن The Laboratory of the Mind

Chart formal design training-j.b

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

هاوارد گاردنرHoward Earl Gardner تئوری هوش‌های چندگانه theory of multiple intelligences
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

تعدادی از اصطلاحات و مفاهیم مکتب عنکبوت های حسادت شناسی کامیلconcepts and contents of kaamiel’s envy academic


و بسیاری افراد و موارد دیگر...
And more/
And many other knowledge-member...

google-اینترنت

دسته ها :


آثار نامور فلسفی:

Some of the most important philosophical books:


«مابعد الطبیعه»ارسطو

 نقد عقل محض کانت

گفتار در روش رنه دکارت

اخلاق اسپینوزا

شهریار ماکیاولی

مکالمات افلاطون

گزیده آثار نیچه والتر کوفمن

آثار فرانسیس بیکن شامل مقالات و ارغنون جدید

انسانهای نمونه رالف والدو امرسن

دوست بشر مایکل اشپرد

شرح حال بنیامین فرانکلین از خودش

شرح حال بتراند راسل از خودش

یبا شناسی بنیتو کروچه

انسان موجود ناشناخته

فلسفه کنفوسیوس

آثار سوفوکل

دانته

لودویگ ویتگنشتاین  پژوهش‌های فلسفی

بلز پاسگال: تفکرات

گوتفرید لایبنیتس شعور انسانکتابهای برجسته علمی:

Some of the most important scientific books:


تاریخچه زمان (A Brief History of Time) نوشته استیفن هاوکینگ

آشوب: ساختن دانشی جدید ( Chaos: Making a new science) نوشته جیمز گلیک 

درباره منشا انواع (On the Origin of Species) از چارلز داروین

نظریه نسبیت انیشتین

الکساندر فون هومبولت:جغرافی دان اثر بزرگ او کتاب «کیهان»کاسموس

جیمز لاولاک:فرضیه گایا

ریچارد فاینمن:درس‌های فیزیک فاینمن و الکترودینامیک کوانتومی (نظریه شگفت انگیز نور و ماده)

بابی فیشر:شصت بازی به‌یادماندنی من

بازماندگان؛ نوشته ریچارد فورتی

درصد جهان؛ نوشته ریچارد پانک

چطور هیپی‌ها فیزیک را نجات دادند؛ نوشته دیوید کیسر

تکامل؛ نوشته جی هوسلر

کوبیدن در آسمان؛ نوشته لیزا رندال

دایره‌المعارف دانش؛ نوشته وودن بوک

ضربان قلب خورشید؛ نوشته باب برمن

واقعیت پنهان؛ نوشته برایان گرین

1493؛ نوشته چارلز سی. مان

مبانی تغییرات آب‌وهوای جهانی؛ نوشته اورین اچ. پیلکی و کیث سی. پیکلی

کتاب فیزیک؛ کلیفورد پیک‌اوور

ماوراءالطبیعه؛ نوشته ریچارد وایزمن

اینجا روی زمین؛ نوشته تیم فلانری

علم پرواز؛ نوشته برایان کلگ

مکتب حساد جامع،کامیلEnvy or jealousy comprehensive dictionary


آثار مشهور ادبیات داستانی:

Famous works of world literature:


بر باد رفته (نوشته مارگارت میچل)

مرد نامرئی رالف الیسون

افسانه های لافونتن  ژان دو لا فونتن

سفرهای گالیور جاناتن سوئیفت

کیمیاگر (نوشته پائولو کوئیلو)

افسانه‌های ازوپ، ازوپ

در جستجوی زمان از دست‌رفته مارسل پروست Marcel Proust ????– 

جورج اورول George Orwell . قلعه (مزرعه) حیوانات - جورج اورول

کوه جادو توماس مان Nobel prize medal mod.png Thomas Mann  

ارباب حلقه‌ها جان رونالد روئل تالکین J. R. R. Tolkien ????– 

797- ماشین زمان - هربرت جورج ولز (انتشارت علمی و فرهنگی)

مجموعه داستانهای تخیلی ژول ورن/   سفر به مرکز زمین - ژول ورن (دنیای کتاب)

938- غرور و تعصب - جین اوستین (نشر نی)

940- عقل و احساس - جین اوستین (نشر نی)

دن کیشوت (????)، میگل د سروانتس

237.هابیت، جی. آر. آر. تالکین، 1937 (2006/2008/2010/2012)

267.قتل راجر آکروید، آگاتا کریستی، 1926 (2006/2008/2010/2012)

284.چهره مرد هنرمند در جوانی، جیمز جویس، 1916 (2006/2008/2010/2012) (اطلاعات بیشتر)

357.ماجراهای آلیس در سرزمین عجایب، لوییس کارول، 1865 

3- هری پاتر (نوشته جی کی رولینگ)

کیمیاگر (نوشته پائولو کوئیلو)

کد داوینچی (نوشته دن براون)

حماسه گرگ و میش (نوشته استفانی مه یر)

آنا کارنینا تولستوی

راز فال ورق

ترس. رون هابارد 

گوژپشت نتردام نوشته ویکتور هوگو 

جان شیفته (L'Ame enchantée) رومن رولان

ژان کریستوفکتاب های دیگر ادبی:


هملت شکسپیر

فائوست گوته

و نیچه گریه کرد

شور ذهن

امیل  و اعترافات(????)، ژان-ژاک روسو

خاطرات آن فرانک (نوشته آن فرانک)

تصویر دوریان گری اسکار وایلد

ناکجا آباد توماس مور

تهوع - ژان پل سارتر (نیلوفر)

بهشت گمشده جان میلتون

کمدی الهی دانته قرن 13

دنیای سوفی یوستین گوردر

شازده کوچولو آنتوان دو سنت‌اگزوپری Antoine de Saint-Exupéry  دیگر کتابهای معروف.متفرقه:

The other books:


تاریخ تمدن ویل دورانت

«نبردمن»نوشته آدولف هیتلر 

ایلیاد و اودیسه هومر

تاریخ هرودت هرودت


کتاب مقدس 


ثروت ملل آدام اسمیت

کاپیتال کارل مارکس

جان استوارت میل مبانی اقتصاد سیاسی


روح القوانین منتسکیو


بنجامین فرانکلین  کتاب پیشنهادی چند درباب آموزش و پرورش جوانان پنسیلوانیا


نقل قول هایی از کارهای مائوتسه یانگ


...-


google-اینترنت


دسته ها :


akairan---


1- "داستان دو شهر"، اثر چارلز دیکنز

,خواندنی ها و دیدنی ها، مطالب خواندنی، جملات زیبا، مطالب خواندنی و جالب، سخن بزرگان

پرفروش ترین کتابی که تاکنون در تاریخ به فروش رفته، رمانی است از چارلز دیکنز به نام داستان دو شهر. این رمان نخستین  بار در سال 1859 میلادی چاپ شد و تاکنون توسط ناشران مختلف به چاپ رسیده و اخیرا نیز در سال 2011 توسط انتشارات پنگوئن با تیراژ بالا به چاپ رسید. این رمان، جوانی کشاورز زاده را تحت تعالیم اشرافیگرائی های فرانسوی در سال های منتهی به انقلاب و خشونت های انقلابیون را نسبت به اشراف سابق، در سال های اول انقلاب فرانسه به تصویر می کشد. در این جریانات ماجرای چند نفر دنبال میشود، از همه مهمتر چارلز دارنه، اشرافی فرانسوی سابق که با وجود ذات خویش، قربانی هیجانات ضد تبعیض انقلاب می شود و سیدنی کارتن، وکیلی بریتانیایی که فراری است و تلاش می کند زندگی ناخوشایندش را با عشق به همسر دارنه، لوسی مانه نجات دهد.

2- "ارباب حلقه ها"، اثر جان رونالد تالکین
,خواندنی ها و دیدنی ها، مطالب خواندنی، جملات زیبا، مطالب خواندنی و جالب، سخن بزرگان

رمان ارباب حلقه ها نخستین  بار در سال 1954 میلادی به چاپ رسید و تاکنون بیش از 150 میلیون نسخه در سراسر جهان فروش داشته است. تاکلین استاد زبانشناسی دانشگاه اکسفورد با استفاده از دانشش درزمینه زبان، رمانی سه گانه خیالی و حماسی نوشت. از شخصیت های معروف داستان می توان به  آراگورن و سائورون اشاره کرد. آراگورن پسر آراتورن که از نژاد نومه نور است، وارث پادشاهی فراموش شده الندیل و ایزیلدور در سرزمین میانه است. آراگورن بعد از نابودشدن سایرون به عنوان شاه ا...سار تاجگذاری کرد و صلح را به ارمغان اورد. ارباب تاریکی یا سائرون شخصیت منفی اصلی اثر است و کسی است که حلقه یکتا را برای کنترل نوزده حلقه دیگر قدرت ساخته  است و بنابر همین مساله «ارباب حلقه ها» خوانده می شود.

3- "هابیت"، یا آن جا و بازگشت دوباره، اثر جان رونالد تالکین
,خواندنی ها و دیدنی ها، مطالب خواندنی، جملات زیبا، مطالب خواندنی و جالب، سخن بزرگان

سومین کتاب پرفروش تاریخ نیز نوشته تالکین نویسنده ارباب حلقه هاست. این رمان در فضایی اوهامی وتخیلی و در اصل برای کودکان نوشته شده بود. این کتاب داستان یک هابیت است به نام بیلبوبگینز. هابیت ها گونه ای از موجودات تخیلی در رمان های تالکین هستند که در سرزمین میانه زندگی می کنند. وی درگیر ماجرایی می شود تا سهمی از گنجی را به دست آورد که به دست اژدهایی به نام اسماگ افتاده است. کتاب در ۲۱ سپتامبر ۱۹۳۷ منتشر شد و برنده جایزه نیویورک هرالد تریبون برای بهترین داستان تخیلی جوانان شد. این کتاب هنوز هم پرطرفدار است و به عنوان یک نمونه کلاسیک کتاب های کودکان شناخته می شود.

4- رؤیای تالار سرخ، اثر کائو ژوکین
,خواندنی ها و دیدنی ها، مطالب خواندنی، جملات زیبا، مطالب خواندنی و جالب، سخن بزرگان

رؤیای تالار سرخ یا رویای خانه سرخ رمانی است نوشته کائو ژوکین، نویسنده چینی قرن هجدهم. این کتاب از شاهکارهای ادبیات کلاسیک چین بشمار می آید که در زمان دودمان چینگ نوشته شده است. در مورد این کتاب دو دیدگاه وجود دارد. یکی آنکه کتاب براساس زندگی نامه شاعر منچو قرن هفدهم نالان هیسنگ ته نوشته شده است و دیگر آنکه کتاب زندگی نامه خود نویسنده است.

اهمیت این رمان به سبب شخصیت پردازی برای تعداد زیادی از قهرمانان داستان، ساختار روانشناسانه قابل توجه  است. 

5- "و سپس هیچ کس نبود"، اثر آگاتا کریستی
,خواندنی ها و دیدنی ها، مطالب خواندنی، جملات زیبا، مطالب خواندنی و جالب، سخن بزرگان

آگاتا کریستی نویسنده انگلیسی مشهور داستان های جنایی و ادبیات کارآگاهی است و هر کتابی که می نوشت به سرعت و با نسخه های بالا به فروش می رفت. او درمجموع 66 رمان جنایی نوشت. داستان های آگاتا کریستی، به خصوص آن دسته که درباره ماجراهای کارآگاه هرکول پوآرو یا خانم مارپل هستند، نه تنها لقب «ملکه جنایت» را برای او به ارمغان آوردند بلکه وی را به عنوان یکی از مهم ترین و مبتکرترین نویسندگانی که در راه توسعه و تکامل داستان های جنایی کوشیده اند نیز معرفی و مطرح کردند. از روی رمانهای او فیلم و سریال های زیادی نیز ساخته شده است.

6- "شیر، جادوگر و گنجه"، اثر کلایو لوئیس
,خواندنی ها و دیدنی ها، مطالب خواندنی، جملات زیبا، مطالب خواندنی و جالب، سخن بزرگان

نویسنده مشهور ایرلندی در سال 1950 کتابی منتشر کرد که به سرعت به یکی از کتاب های محبوب انگلیسی زبانان تبدیل شد. وی استاد کرسی انگلستان قرون وسطی و رنسانس در دانشگاه کمبریج بود و  در طول عمر خود درزمینه های گوناگون ادبیات آثار بسیاری پدید آورد که بیشتر کتاب های او درباره الاهیات مسیحی، و ادبیات قرون وسطا و دوران رنسانس است.

7- "او: تاریخ یک ماجراجویی"، اثر هنری هگارد
,خواندنی ها و دیدنی ها، مطالب خواندنی، جملات زیبا، مطالب خواندنی و جالب، سخن بزرگان

این رمان در سال 1887 به صورت سریالی در مجله گرافیک ارائه شد و به دلیل استقبال فوق العاده خوانندگان به صورت کتاب به چاپ رسید و تاکنون نیز در حال تجدید چاپ است. این اثر یکی از آثار کلاسیک ادبیات تخیلی است. این رمان که زاویه راوی اول شخص بیان می شود شرح سفر شخصی به نام هوراس هولی و همراهش به یک سلسله پادشاهی گمشده در قاره آفریقا است. آنها با قبایل اولیه و ملکه ای رازآمیز برخورد می کنند و عبارت او در واقع اشاره به همین ملکه است.

8- "شازده کوچولو"، آنتون دو سنت اگزوپری
,خواندنی ها و دیدنی ها، مطالب خواندنی، جملات زیبا، مطالب خواندنی و جالب، سخن بزرگان

شازده کوچولو یا شهریار کوچولو داستانی است به زبان فرانسوی نوشته آنتوان دو سنت اگزوپری است. این داستان از معروف ترین داستان های کودکان و سومین داستان پرفروش قرن بیستم در جهان همچنین یکی از پرفروش ترین کتاب های تمام دوران هاست. در این داستان اگزوپری به شیوه ای سورئافهرست ی و به بیان فلسفه خود از دوست داشتن و عشق و هستی می پردازد. این کتاب ترجمه های متعددی به زبان فارسی  دارد که در این میان ترجمه های احمد شاملو (که وی نام مسافر کوچولو را برای ترجمه خود برگزید)، محمد قاضی و ابوالحسن نجفی معروف ترند.


------------------------

1- ارباب حلقه ها (نوشته جی آر آر تالکین)

«ارباب حلقه ها» یک رمان طولانی سه جلدی تخیلی – اسطوره ای است که واژه شناس مشهور، تالکین آن را نوشته است. تالکین در این کتاب یک جهان کاملا تازه با زبان مخصوص و جغرافیای خاص و نژادهای گوناگون خلق کرده است. این کتاب در واقع تکمله ای بر کتاب قبلی تالکین، «هابیت» است که البته پیچیدگی های کتاب های وی باعث می شود از جهان فانتزی کودکان خیلی دور باشد.

خواندنی ترین کتاب های دنیا

آثار وی در زمره کارهای ادبی بزرگ دنیا جای می گیرند. «ارباب حلقه ها» منبع اقتباسی برای ساخت یک تریلوژی توسط پیتر جکسون در سینما هم شد. سه جلد این کتاب عبارتند از: «ارباب حلقه ها: یاران حلقه»، «ارباب حلقه ها: دو برج» و «ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه». 103 میلیون نسخه از این کتاب در نیم قرن اخیر فروخته شده است.2- نقل قول هایی از کارهای مائوتسه یانگ


کتاب «نقل قول هایی از کارهای مائوتسه یانگ» انقلابی کمونیست مشهور چین به «کتاب کوچک قرمز» هم مشهور است. این کتاب در حقیقت تفسیر شخصی مائو از مردم چین و ایدئولوژی حزب کمونیست چین است. تقریبا تمام مردم چین مجبورند که این کتاب را در خانه هایشان داشته باشند و با محاسبه جمعیت مردم چین، عجیب نیست که این کتاب دومین اثر پرفروش 50 ساله گذشته شده است. 820 میلیون نسخه از این کتاب در این مدت فروخته شده است.

خواندنی ترین کتاب های دنیا3- هری پاتر (نوشته جی کی رولینگ)

مجموعه کتاب های هری پاتر شامل هفت سری کتاب فانتزی و تخیلی است که توسط نویسنده انگلیسی، رولینگ به رشته تحریر درآمده است. بخش اعظمی از داستان های هر کتاب در فیلم هایش هم آمده است. مجموعه فیلم های «هری پاتر» هم مانند مجموعه کتاب هایش فروش خوبی داشته اند هر چند از لحاظ هنری، کتاب ها موفق تر عمل کرده اند.

خواندنی ترین کتاب های دنیا

جالب است که بزرگسالان و بچه ها، هر دو نسل به یک میزان، مجذوب کتاب های «هری پاتر» شدند. این قهرمان تخیلی توانسته بعد از مدت ها نماینده ای از نسل نوجوان در ادبیات داستانی باشد. مجموعه کتاب های «هری پاتر» عبارتند از: «هری پاتر و سنگ جادو»، «هری پاتر و مخزن اسرار»، «هری پاتر و زندانی آزکابان»، «هری پاتر و جاتم آتش»، «هری پاتر و محفل ققنوس»، «هری پاتر و شاهزاده دو رگه» و «هری پاتر و یادگاران مرگ». 

ناشران اصلی و اولیه، کتابسرای بلومزبری در انگلستان و انتشارات اسکولاستیک در ایالات متحده هستند. کتاب از آن زمان به بعد توسط بسیاری از ناشران در سراسر جهان منتشر شده است. از این مجموعه تاکنون 400 میلیون نسخه فروخته شده است.4- کیمیاگر (نوشته پائولو کوئیلو)

«کیمیاگر» سال 1987 منتشر شد و پرفروش ترین کتاب برزیلی در تاریخ این کشور شد. 65 میلیون نسخه از این کتاب بعد از انتشار به فروش رفت و آن را تبدیل به یکی از پرفروش ترین کتاب های تاریخ کرد.

«کیمیاگر» به 67 زبان زنده دنیا ترجمه شد و نامش در کتاب رکوردهای گینس برای بیشترین تعداد ترجمه از کتاب یک نویسنده زنده ثبت شد.

نام کوئیلو نه فقط به عنوان یکی از نویسندگانی که آثار پرفروشی دارد، بلکه به عنوان یکی از موثرترین نویسندگان معاصر در دنیا مطرح است.

خواندنی ترین کتاب های دنیا5- کد داوینچی (نوشته دن براون)
رمانی تخیلی که نویسنده آمریکایی دن براون آن را به رشته تحریر درآورده است. کتاب درباره تحقیقات رابرت لنگدان، بعد از پیدا کردن یک جسد در موزه لوور پاریس است. او را کشف می کند که شاید حضرت مسیح (ع) برخلاف روایات ازدواج کرده و صاحب فرزند باشد. 

از روی این کتاب هم فیلمی با بازی تام هنکس ساخته شد که البته خیلی مورد تایی واتیکان نبود. از این کتاب 57 میلیون نسخه به فروش رفته است.

خواندنی ترین کتاب های دنیا7- خاطرات آن فرانک (نوشته آن فرانک)

این کتاب اتوبیوگرافیک سرنوشت دختر جوانی را روایت می کند که دو سال به همراه خانواده اش در هلند از دست نازی ها فرار کرده و به صورت مخفیانه زندگی می کردند. آن فرانک همه وقایع آن روزها را در دفتر خاطراتش ثبت کرده بود که بعدا تبدیل به این کتاب پرفروش شد.

خواندنی ترین کتاب های دنیا

این کتاب امروز یکی از آثار مهم برای کشف نکات کلیدی اتفاقات بزرگی است که در قرن بیستم افتاد. از این کتاب تا امروز 27 میلیون نسخه فروخته شده است. یادتان نرود این فهرست قرار نیست بهترین کتاب های نیم قرن اخیر باشد فقط پرفروش ترین هاست.8- حماسه گرگ و میش (نوشته استفانی مه یر)


اولین سری کتابی است که در این نیم قرن اخیر برای مخاطب جوان نوشته شده است. داستان درباره دختر جوانی است که با یک خون آشام آشنا می شود. این کتاب اکشن و در عین حال رمانتیک است.

از روی این کتاب سری فیلم های «حماسه گرگ و میش» ساخته شده که یکی از پرفروش ترین آثار سینمایی دهه اخیر است هر چند خیلی مورد توجه منتقدان قرار گرفته است.

43 میلیون نسخه از این کتاب فروخته شده و البته بعد از ساخته شدن اولین قسمت سینمایی آن، خوانندگان بیشتری پیدا کرد.

خواندنی ترین کتاب های دنیا9- بر باد رفته (نوشته مارگارت میچل)

«بر باد رفته» درام رمانتیک نوشته مارگارت میچل خیلی بیشتر از یک داستان عامه پسند است. کتاب نوشته مهمی درباره جنگ های داخلی آمریکا و خصوصیات مردم در آن سال هاست که شاید از طرف منتقدان ادبی این سال ها به اندازه مردم عادی تحویل گرفته نشده باشد.

Gone with the Wind cover.jpg

داستان در ایالت جورجیا اتفاق می افتد و زندگی دختری به نام اسکارلت اوهارا را تعریف می کند که در هنگامه جنگ و سنت های جنوبی، زندگی کملا متفاوتی با اطرافیانش را در پیش می گیرد.

کتاب برنده جایزه پولیتزر شد و فیلمی که به همین نام از روی آن ساخته شد یکی از بهترین آثار سینماست که موفق به دریافت جایزه اسکار هم شد. 33 میلیون نسخه از این کتاب در 50 سال اخیر فروخته شده است. فیلم «بر باد رفته» هم یکی از پرفروش ترین آثار تاریخ سینماست.


bartarinha---
دسته ها :

کتابهایی که باید پیش از مرگ خواند!


bookshopnews


1001 کتابی که باید پیش از مردن بخوانید (فهرست 220 تایی که به فارسی ترجمه شده است)چند روز مانده به عید نامهای دریافت کردم از یکی از اعضای گروه پستی جیرهکتاب که از فهرست 100 کتابی میپرسید که "باید پیش از مرگ خواند!" از قرار مدتی پیش چنین فهرستی مدتی در اینترنت دست به دست چرخیده بوده و حالا او داشت سراغ آن را از جیرهکتاب میگرفت. غافل از اینکه جیرهکتاب تا آن روز روحش هم از وجود چنین فهرستی بیخبر بود!
پس از خواندن نامه کنجکاو شدم که ببینم ماجرا از چه قرار است. گشتی در Google زدم. هم به فارسی و هم به انگلیسی. اما تنها چیزی که پیدا کردم کتابی بود با عنوان 1001 Books You Must Read Before You Die. بعد هم در سایت دیگری فهرست این 1001 کتاب را پیدا کردم که توسط یک آدم با حوصله تایپ شده بود. (توجه کنید که این فهرست از همین کتاب با جلد قرمز اقتباس شده که در سایت Amazon به نوعی مهجور است. چاپ معروفتر کتاب را میتوانید در اینجا بیابید، با توضیحات کامل و البته روی جلد متفاوت! من که آخرش هم نفهمیدم که تفاوت این دو کتاب با یکدیگر چیست. شما اگر متوجه شدید ما را هم بیخبر نگذارید!)

 

آنچه از توضیحات ارائه شده در سایت Amazon بر میآید، این 1001 کتاب توسط بیش از 20 نفر از منتقدین ادبی دستچین شده. این کتاب هزار صفحهای ضمن معرفی هریک از کتابهای انتخاب شده، اطلاعاتی درباره نویسنده کتاب و همچنین علت اهمیت آن (اینکه چرا باید تا پیش از مردن حتما کتاب را خواند!) به خواننده ارائه میکند.

 

احتمالا اولین عکسالمعل هرکس بعد از دیدن این فهرست این است که با خودش حساب کند و ببیند چند تا از کتابهای پیشنهادی را خوانده است. در هنگام وبگردی جایی اظهارنظری خواندم که نویسنده آن اعلام میکرد مشغول برنامهریزی است تا خواندن کتابهای پیشنهادی فهرست را شروع کند و "حتما سعی میکند تا پیش از پایان عمرش همه کتابها را بخواند!"

 

در مورد "بهترین" بودن کتابهای این فهرست مطمئنا میشود ساعتها بحث و جدل کرد. اما به نظر من تاثیری که این حرکت میتواند در تشویق خوانندگان غیرحرفهای به کتاب خواندن داشته باشد، قابل چشمپوشی نیست (تا به حال آیا برایتان پیش آمده که در کتابفروشی افرادی را ببینید که ناامیدانه به دنبال "کتاب خوبی برای خواندن" میگردند و کتابفروشها هم ناشیانه سعی میکنند بفهمند که آنها چه سلیقهای دارند؟) راستش برای همین بود که بعد از کمی بالا و پایین کردن در این فهرست از آن خوشم آمد. فکر کردم بنشینم و کتابهای ترجمه شده به فارسی را که در میان این 1001 کتاب میشناسم جدا کنم. با یکبار مرور فهرست به مجموعه 156 جلد زیر رسیدم (تعداد کتابهای فهرست زیر بعدا به 220 رسید. لطفا برای توضیحات بیشتر به بخش "بعدالتحریر" در انتهای صفحه مراجعه کنید). دقیقا به قشنگی عدد 100 درخواستی آن دوستمان نیست اما خب برای خودش عددی است. برای آنکه ثابت کنم من هم آدم پرحوصلهای هستم، گفتم در مورد هر کتاب نام ناشر آن را هم بیاورم تا اگر روزی خواستید کتابی را از این میان بدست آورید با دردسر کمتری مواجه بشوید.

 

فهرست فعلی مطمئنا هنوز کامل نیست. یعنی نه حافظه من و نه حوصلهام اجازه نمیداد که کلیه اسامی فهرست اصلی را با منابع موجود مقابله کنم تا فهرست زیر دیگر "مو لای درزش نرود!" به همین خاطر به این فکر افتادم که تکمیل فهرست را هم به مسابقه بگذارم. هریک از علاقمندانی که بتوانند 10 کتاب دیگر در فهرست اصلی پیدا کنند که به فارسی ترجمه شده اما نامشان در فهرست زیر وجود ندارد یک جلد کتاب از جیرهکتاب هدیه میگیرند. پس بشتابید که غفلت موجب پشیمانی است. (لطفا نام فارسی هر کتاب را به همراه نام انگلیسی آن بیاورید تا کنترل کار راحتتر انجام شود)

 

و بالاخره اینکه در فهرست زیر شماره ردیفهای درج شده مربوط به شماره ردیفهای فهرست موجود در سایت Listologyهستند که ماخذ اصلی تهیه فهرست زیر بوده است. عنوان کتابها و ناشران آن را از سایت www.ketab در آوردهام. در مورد کتابهایی که چندین ناشر آنها را چاپ کردهاند تلاش کردهام تا ناشر چاپ جدیدتر و یا ناشر معروفتر و صاحبنامتر را ضبط کنم. در بعضی موارد هم نام چند ناشر را ذکر کردهام. دلم میخواستم تاریخ آخرین چاپ هر کتاب را هم در فهرست بیاورم که نشد و ماند برای فراغتی دیگر.

 

پس این شما و این فهرست "220 کتابی که باید تا پیش از مرگ خواند":

1- هرگز رهایم مکن - کازوئو ایشیگورو (ققنوس)
19- ماجرای عجیب سگی در شب - مایک هادون (افق)
50- سور بز - ماریو وارگاس یوسا (علم)
52- شیطان و دوشیزه پریم - پائولو کوئیلو (کاروان)
57- بیخبری - میلان کوندرا (روشنگران)
63- آدمکش کور - مارگارت آتوود (ققنوس)
70- تیمبوکتو - پل استر (افق)
89- ساعتها - مایکل کانینگهام (کاروان)
90- ورونیکا تصمیم میگیرد بمیرد - پائولو کوئیلو (کاروان)
92- خدای چیزهای کوچک - آرونداتی روی (علم)
93- خاطرات یک گیشا - آرتور گلدن (سخن)
145- عروس فریبکار - مارگارت اتوود (ققنوس)
155- جاز - تونی موریسون (آفرینه)
189- بیلی بتگیت - ای.ال. دکتروف (طرحنو)
190- بازمانده روز - کازوئو ایشیگورو (کارنامه)
194- تاریخ محاصره لیسبون - خوزه ساراماگو (علم)
195- مثل آب برای شکلات - لورا اسکوئیل (روشنگران)
215- کبوتر - پاتریک زوسکیند (مرکز)
219- سه گانه نیویورک - پل استر (افق)
223- دلبند - تونی موریسون (روشنگران و چشمه)
236- عشق در زمان (سالهای) وبا - گابریل گارسیا مارکز (ققنوس)
242- سرگذشت ندیمه - مارگارت اتوود (ققنوس)
251- سال مرگ ریکاردو ریش - خوزه ساراماگو (هاشمی)
252- عاشق - مارگاریت دوراس (نیلوفر)
253- امپراطوری خورشید - جی.جی. بالارد (چشمه)
256- بار هستی - میلان کوندرا (گفتار / قطره)
266- زندگی و زمانه مایکل ک - جی.ام. کوتسیا (فرهنگ نشر نو)
274- منظره پریده رنگ تپهها - کازوئو ایشی گورو (نیلا)
276- خانه ارواح - ایزابل آلنده (قطره)
286- آوریل شکسته - اسماعیل کاداره (مرکز)
287- در انتظار بربرها - جی.ام. کوتسیا (پلک)
294- نام گل سرخ - اومبرتو اکو (شباویز)
294- کتاب خنده و فراموشی - میلان کوندرا (روشنگران)
300- اگر شبی از شبهای زمستان مسافری - ایتالو کالوینو (آگاه)
322- آماتورها - ریچارد بارتلمی (کلاغ سفید)
331- برج - جی.جی. بالارد (چشمه)
335- رگتایم - ای. ال دکتروف (خوارزمی)
324- پاییز پدرسالار - گابریل گارسیا مارکز (حکایتی دیگر)
338- آبروی از دست رفته کاترینا بلوم - هاینریش بل (نیلوفر)
346- مامور معتمد - گراهام گرین (نیلوفر)
349- سولا - تونی موریسون (قله)
350- شهرهای نامرئی - ایتالو کالوینو (باغ نو / پاپیروس)
359- سیمای زنی در میان جمع - هاینریش بول (آگاه)
365- آبیترین چشم - تونی موریسون (ویستار)
366- ترس دروازهبان از ضربه پنالتی - پتر هاندکه (فصل سبز)
375- سلاخخانه شماره 5 - کورت ونهگات (روشنگران و مطالعات زنان)
389- 2001، یک ادیسه فضایی - آرتور سی. کلارک (نقطه)
390- آیا آدم مصنوعیها خواب گوسفند برقی میبینند؟ - فیلیپ ک. دیک (روشنگران)
393- در قند هندوانه - ریچارد براتیگان (چشمه)
399- صد سال تنهایی - گابریل گارسیا مارکز (امیرکبیر)
400- مرشد و مارگاریتا - میخائیل بولگاکف (فرهنگ نشر نو)
402- شوخی - میلان کوندرا (روشنگران)
410- نایب کنسول - مارگاریت دوراس (نیلوفر)
424- شیدائی لول و. اشتاین - مارگاریت دوراس (نیلوفر)
427- گهواره گربه - کورت ونهگات (افق)
433- حباب شیشه - سیلویا پلات (نشر باغ)
436- پرواز بر فراز آشیانه فاخته - کن کیسی (هاشمی)
439- منطقه مصیبتزده شهر - جی.جی. بالارد (جوانه رشد)
441- هزارتوهای بورخس - خورخه لوئیس بورخس (کتاب زمان)
445- فرنی و زوئی - جی.دی. سالینجر (نیلا)
448- سولاریس - استانسیلاو لم (فاریاب)
449- موش و گربه - گونتر گراس (فرزان روز)
462- طبل حلبی - گونتر گراس (نیلوفر)
466- بیلیارد در ساعت نه و نیم - هاینریش بل (سروش)
468- یوزپلنگ- جوزپه تومازی دی لامپه دوزا (ققنوس)
472- همه چیز فرو میپاشد - چینوا آچیه (جوانه رشد / سروش / آستان قدس رضوی)
485- پنین - ولادیمیر ناباکوف (شوقستان)
486- دکتر ژیواگو - بوریس پاسترناک (ساحل)
494- ارباب حلقهها - جی. آر. آر. تالکین (نگاه)
495- معمای آقای ریپلی - پاتریشیا های اسمیت (طرح نو)
499- آمریکایی آرام - گراهام گرین (خوارزمی)
500- آخرین وسوسه مسیح - نیکوس کازانتزاکیس (نیلوفر)
503- سلام بر غم - فرانسواز ساگان (هرم)
508- سالار مگسها - ویلیام گلدینگ (رهنما)
511- خداحافظی طولانی - ریموند چندلر (روزنهکار)
519- قاضی و جلادش - فردریش دورنمات (ماهی)
521- مرد پیر و دریا - ارنست همینگوی (نگاه)
522- شهود - فلنری اوکانر (نشر نو)
525- مالون میمیرد - ساموئل بکت (پژوهه)
527- امپراطوری کهشکشانها (سه کتاب) - ایزاک آسیموف (شقایق)
529- ناطوردشت - جی.دی. سالینجر (نیلا)
530- انسان طاقی - آلبر کامو (قطره)
535- مرد سوم - گراهام گرین (برگ / نی)
539- من، روبوت - ایزاک آسیموف (پاسارگاد)
547- 1984 - جورج اورول (نیلوفر)
559- طاعون - آلبر کامو (نیلوفر)
564- قلعه (مزرعه) حیوانات - جورج اورول (جامی)
551- جان کلام - گراهام گرین (نیلوفر)
569- مسیح هرگز به اینجا نرسید - کارلو لوی (هرمس)
570- لبه تیغ - ویلیام سامرست موام (فرزان روز)
579- بیگانه - آلبر کامو (نیلوفر)
589- جلال و قدرت - گراهام گرین (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
592- خوشههای خشم - جان استاینبک (امیرکبیر)
574- شازده کوچولو - آنتوان دو سنت اگزوپری (امیرکبیر)
576- بازی مهره شیشهای - هرمان هسه (فردوس)
578- برخیز ای موسی - ویلیام فاکنر (نیلوفر)
587- زنگها برای که به صدا در میآیند - ارنست همینگوی (صفی علیشاه)
599- خواب گران - ریموند چندلر (کتاب ایران)
602- تهوع - ژان پل سارتر (نیلوفر)
603- ربهکا - دافنه دو موریه (جامی / جاویدان)
605- صخره برایتون - گراهام گرین (ثالث)
606- ینگه دنیا - جان دسپس (هاشمی)
608- موشها و آدمها - جان استاینبک (اساطیر)
610- هابیت - جی. آر. آر. تالکین (پنجره)
611- سالها - ویرجینیا وولف (امیرکبیر)
615- داشتن و نداشتن - ارنست همینگوی (امیرکبیر)
619- بر باد رفته - مارگارت میچل (نگاه)
622- ابشالوم، ابشالوم - ویلیام فاکنر (نیلوفر)
628- آنها به اسبها شلیک میکنند - هوراس مکوی (باغ نو / نشر نو)
643- اتوبیوگرافی آلیس بی. تکلاس - گرترود استاین (آگاه)
648- سفر به انتهای شب - لوئی فردینان سلین (جامی)
649- دنیای قشنگ نو - آلدوس هاکسلی (نیلوفر)
654- امواج - ویرجینیا وولف (مهیا)
655- کلید شیشهی - داشیل همت (روزنهکار)
663- وداع با اسلحه - ارنست همینگوی (نیلوفر)
664- خرمن سرخ - داشیل همت (روزنهکار)
667- در غرب خبری نیست - اریک ماریا رمارک (جویا / ناهید)
671- خشم و هیاهو - ویلیام فاکنر (نگاه)
675- ارلاندو - ویرجینیا وولف (امیرکبیر)
683- نادیا - آندره برتون (افق)
684- گرگ بیابان - هرمان هسه (اساطیر)
685- در جستجوی زمان از دست رفته - مارسل پروست (مرکز)
686- به سوی فانوس دریایی - ویرجینیا وولف (نیلوفر)
688- آمریکا - فرانتس کافکا (هاشمی)
691- قصر - فرانتس کافکا (نیلوفر)
692- شوایک - یاروسلاو هاشک (چشمه)
698- خانم دالو ری - ویرجینیا وولف (رواق زمان نو)
699- گتسبی بزرگ - اف. اسکات فیتز جرالد (نیلوفر)
701- محاکمه - فرانتس کافکا (نیلوفر)
704- بیلی باد ملوان - هرمان ملویل (فردا)
706- کوه جادو - توماس نان (نگاه)
707- ما - یوگنی زامیاتین (نشر دیگر)
714- گاردن پارتی - کاترین منسفیلد (خانه آفتاب)
717- سیذارتا - هرمان هسه (اساطیر)
722- ببیت - سینکلر لوییس (نیلوفر چشمه)
724- روباه - دی.اچ.لارنس (باغ نو)
726- عصر بیگناهی - ادیت وارتون (جار / فاخته)
736- چهره مرد هنرمند در جوانی - جیمز جویس (نیلوفر)
741- پایبندیهای انسانی - ویلیام سامرست موام (چشمه)
746- روزالده - هرمان هسه (دبیر)
750- مرگ در ونیز - توماس مان (نگاه)
757- مارتین ایدن - جک لندن (تندر)
762- پاشنه آهنین - جک لندن (نشر خیزاب)
765- مادر - ماکسیم گورکی (هیرمند)
766- مامور سری - جوزف کنراد (بزرگمهر)
780- دل تاریکی - جوزف کنراد (نیلوفر)
781- درنده باسکرویل - سر آرتور کونان دویل (هرمس)
782- بودنبروکها (زوال یک خاندان) - توماس مان (ماهی)
785- لرد جیم - جوزف کنراد (نیلوفر)
795- کجا میروی - هنریک سینکویچ (سمیر)
797- ماشین زمان - هربرت جورج ولز (انتشارت علمی و فرهنگی)
799- جود گمنام - تامس هاردی (گل مریم / شقایق)
808- تس - تامس هاردی (دنیای نو)
809- تصویر دوریان گری - اسکار وایلد (دبیر / کمانگیر)
813- گرسنه - کنوت هامسون (نگاه)
824- ژرمینال - امیل زولا (نیلوفر)
825- ماجراهای هاکلبری فین - مارک تواین (خوارزمی)
826- بل آمی - گی دو موپوسان (مجید)
829- مرگ ایوان ایلیچ - لئون تولستوی (نیلوفر)
831- جزیره گنج - رابرت لوئی استیونسون (هرمس)
837- برادران کارامازوف - فئودور داستایوسکی (ناهید)
839- بازگشت بومی - تامس هاردی (نشر نو)
840- آنا کارنینا - لئون تولستوی (نیلوفر)
842- خاک بکر - ایوانسرگییویچ تورگنیف (امیرکبیر)
844- دست تکیده - تامس هاردی (تجربه)
846- بدور از مردم شوریده - تامس هاردی (نشر نو)
848- دور دنیا در هشتاد روز - ژول ورن (دنیای کتاب)
853- مدیل مارچ - جورج الیوت (دنیای نو)
857- جنگ و صلح - لئون تولستوی (نیلوفر)
858- تربیت احساسات - گوستاو فلوبر (مرکز)
861- ابله - فئودور داستایوسکی (چشمه)
862- ماهسنگ (سنگ ماه) - ویلکی کالینز (سنبله / مجرد)
863- زنان کوچک - لوئییز می آلکوت (قدیانی)
866- سفر به مرکز زمین - ژول ورن (دنیای کتاب)
867- جنایت و مکافات - فئودور داستایوسکی (خوارزمی)
868- آلیس در سرزمین عجایب - لوئیس کارول (مرکز)
871- یادداشتهای زیرزمینی - فئودور داستایوسکی (علمی و فرهنگی)
873- بینوایان - ویکتور هوگو (جاویدان / امیرکبیر / توسن)
874- پدران و پسران - تورگنیف (علمی و فرهنگی)
875- سیلاس ماینر - جورج الیوت (دنیای نو)
876- آرزوهای بزرگ - چارلز دیکنز (علمی و فرهنگی)
879- آسیاب کنار فلوس (آسیاب رودخانه فلاس) - جورج الیوت (نگاه / واژه)
883- داستان دو شهر - چارلز دیکنز (فرزان روز)
884- ابلوموف - ایوان گنچاروف (امیرکبیر)
886- مادام بواری - گوستاو فلوبر (مجید)
891- ویلت - شارلوت برونته (پیمان)
893- کلبه عمو توم - هریت بیچر استو (امیرکبیر)
896- موبیدیک - هرمان ملویل (امیرکبیر)
898- دیوید کاپرفیلد - چارلز دیکنز (امیرکبیر)
902- بلندیهای بادگیر - امیلی برونته (نگاه)
903- آگنس گری - آن برونته (آفرینگان)
904- جین ایر - شارلوت برونته (جامی)
906- کنت مونت کریستو - الکساندر دوما (هرمس)
908- سه تفنگدار - الکساندر دوما (هرمس / زرین، گوتنبرگ)
912- آرزوهای بر باد رفته - انوره دو بالزاک (امیرکبیر)
918- اولیور تویست - چارلز دیکنز (مرکز)
920- بابا گوریو - اونوره دو بالزاک (ققنوس)
921- اوژنی گرانده - اونوره دو بالزاک (جاده ابریشم / سپیده)
922- گوژپشت نوتردام - ویکتور هوگو (جاودان خرد)
930- آیوانهو - سر والتر اسکات (توسن)
933- وسوسه - جین اوستین (اکباتان)
936- اما - جین اوستین (فکر روز)
937- پارک منسفیلد - جین اوستین (کوشش)
938- غرور و تعصب - جین اوستین (نشر نی)
940- عقل و احساس - جین اوستین (نشر نی)
953- زندگانی و عقاید آقای تریسترام شندی - لارنس اشترن (تجربه)
955- اعترافات - ژان ژاک روسو (نیلوفر)
959- رنجهای ورتر جوان - یوهان ولفگانگ فون گوته (موسسه نشر تیر)
966- امیل: رسالهای در باب آموزش و پرورش - ژان ژاک روسو (ناهید)
967- برادرزاده رامو - دنیس دیدرو (البرز)
970- کاندید - ولتر (جوانه توس / دستان / بهنود)
975- سرگذشت تام جونز: کودک سر راهی - هنری فیلدینگ (نیلوفر)
983- سفرهای گالیور - جوناتان سویفت (انتشارات علمی و فرهنگی)
987- رابینسون کروزوئه - دانیل دفو (جامی)
992- دن کیشوت - سر وانتس (روایت + نیل)
996- هزار و یکشب - عبداللطیف تسوجی تبریزی (هرمس)
1001- حکایتهای ازوپ - ازوپ (هرمس)

 

http://www.jireyeketab.com/BookTalk/BookTalkF/860117-BooksToReadBeforeDeath.asp

 
دسته ها :

100books to read in a life timeشماره

عکس اثر

نام کتاب

نویسنده


1

1984

1984

جورج اورول


2

A Brief History of Time

A Brief History of Time

Stephen Hawking

_________

3

A Heartbreaking Work of Staggering Genius

A Heartbreaking Work of Staggering Genius

Dave Eggers

_________

4

A Long Way Gone

A Long Way Gone

Ishmael Beah

_________

5

A Series of Unfortunate Events

A Series of Unfortunate Events

Lemony Snicket

_________

6

A Wrinkle in TimeA Wrinkle in TimeMadeleine L'Engle_________

7

Alice Munro: Selected StoriesAlice Munro: Selected StoriesAlice Munro_________

8

Alice in Wonderlandآلیس در سرزمین عجایبلوئیس کارول

9

All the President's MenAll the President's MenBob Woodward and Carl Bernstein_________

10

Angela's Ashes: A MemoirAngela's Ashes: A MemoirFrank McCourt_________

11

Are You There, God? It's me, MargaretAre You There, God? It's me, MargaretJudy Blume_________

12

Bel CantoBel CantoAnn Patchett_________

13

BelovedBelovedToni Morrison_________

14

Born To Run - A Hidden Tribe, Superathletes, and the Greatest Race the World Has Never SeenBorn To Run - A Hidden Tribe, Superathletes, and the Greatest Race the World Has Never SeenChristopher McDougall_________

15

Breath, Eyes, MemoryBreath, Eyes, MemoryEdwidge Danticat_________

16

Catch-22Catch-22Joseph Heller_________

17

Charlie and the Chocolate FactoryCharlie and the Chocolate FactoryRoald Dahl_________

18

Charlotte's WebCharlotte's WebE.B. White_________

19

Cutting For StoneCutting For StoneAbraham Verghese_________

20

Daring Greatly: How the Courage to Be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent, and LeadDaring Greatly: How the Courage to Be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent, and LeadBrene Brown_________

21

Diary of a Wimpy KidDiary of a Wimpy KidJeff Kinney_________

22

DuneDune Frank Herbert_________

23

Fahrenheit 451Fahrenheit 451Ray Bradbury_________

24

Fear and Loathing in Las Vegas: A Savage Journey to the Heart of the American DreamFear and Loathing in Las Vegas: A Savage Journey to the Heart of the American DreamHunter S. Thompson_________

25

Gone GirlGone GirlGillian Flynn_________

26

Goodnight MoonGoodnight MoonMargaret Wise Brown_________

27

Expectationsآرزوهای بزرگچارلز دیکنز

28

Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human SocietiesJared M. Diamond_________

29

Harry Potter and the Sorcerer's StoneHarry Potter and the Sorcerer's StoneJ.K. Rowling_________

30

In Cold BloodIn Cold BloodTruman Capote_________

31

Interpreter of MaladiesInterpreter of MaladiesJhumpa Lahiri_________

32

Invisible ManInvisible ManRalph Ellison_________

33

 Jimmy Corrigan: Smartest Kid on Earth  Jimmy Corrigan: Smartest Kid on EarthChris Ware_________

34

Kitchen Confidential Kitchen ConfidentiaAnthony Bourdain_________

35

Life After LifeLife After LifeKate Atkinson_________

36

Little House on the PrairieLittle House on the PrairieLaura Ingalls Wilder _________

37

 کتاب ممنوع چاپ _________ _________ _________

38

Love in the Time of CholeraLove in the Time of CholeraGabriel Garcia Marquez_________

39

Love MedicineLove MedicineLouise Erdrich_________

40

Man's Search for MeaningMan's Search for MeaningViktor Frankl_________

41

Me Talk Pretty One DayMe Talk Pretty One DayDavid Sedaris_________

42

 کتاب ممنوع چاپ_________ _________ _________ 

43

Midnight's ChildrenMidnight's ChildrenSalman Rushdie_________

44

MoneyballMoneyballMichael Lewis_________

45

Of Human Bondage Of Human BondageW. Somerset Maugham_________

46

On the RoadOn the RoadJack Kerouac_________

47

Out of AfricaOut of AfricaIsak Dinesen_________

48 

PersepolisPersepolisMarjane Satrapi_________

49

Portnoy's Complaint Portnoy's ComplaintPhilip Roth_________

50

Pride & Prejudiceغرور و تعصب
جین آستن

51

Silent SpringSilent SpringRachel Carson_________

52

bbooks

...-


From Don Quixote to American Pastoral, take a look at the 100 greatest novels of all time. The 100 greatest non-fiction books  Looking for great book recommendations? Our critics and experts pick the best books, and give the definitive subject lists.

مشخصات

نام مقاله : 100 کتاب برتر جهان از دید روزنامه گاردین

نویسنده : روزنامه گاردین

مترجم : بهترین کتاب های جهان

زبان : فارسی / انگلیسی

ناشر : روزنامه گاردین

تعداد صفحات : 4

فرمت : pdf

حجم فایل : 98 کیلوبایت

 لینک دانلود - 98 کیلوبایت

دسته ها :
X